Nationalfeiertag in Ungarn

Ungarische Stadt lud ihre Partner zum Nationalfeiertag ein

Der 20. August ist der Nationalfeiertag zur Staatsgründung, er wird zu Ehren von König Stephan I. begangen, der nicht nur als Gründer des christlichen Ungarns angesehen wird, sondern auch als wichtigster Heiliger des Landes. Vom katholischen Glauben geprägt ist dieser Feiertag das ungarische Symbol für das 1000-jährige Ungarn, dessen Geburtstag immer an diesem Datum gefeiert wird. Das Land war bereits ab dem 9. Jahrhundert von den Magyaren besiedelt, jedoch handelt es sich weder um ein christianisiertes Land, noch um ein Königreich. König Stephan I. schaffte es, die magyarischen Stämme zu vereinen und am
20. August des Jahres 1000 das Königreich auszurufen. Dieser Schritt ermöglichte nicht nur die Christianisierung des Landes, sondern lieferte auch die Basis für den späteren Erfolg Ungarns als lokale Großmacht in den folgenden 200 bis 300 Jahren. Diese Erfolge veranlassten die katholische Kirche, König Stephan, im Ungarischen István Király, zum Heiligen zu erklären. Der 20. August wird nicht nur landesweit gefeiert, sondern an diesem Tag verwandelt sich das gesamte Land in ein Zentrum der Kultur und der Feierlichkeiten.
Die Stadt Mezötúr hatte Vertreter aller ihrer Partnerstädte eingeladen und so mischte sich die
achtköpfige Weidaer Gruppe unter die anderen Europäer.
Den Weidaer Bürgermeister begleiteten vom 18. bis 21. August je zwei Schüler aus der 9. und 10. Klasse des Dörffel-Gymnasiums und drei Mitarbeiter/innen aus der Stadtverwaltung.

Am 19. August stand ein Besuch der Hauptstadt auf dem Programm. Nach Heldenplatz und Zeitrad, der größten Sanduhr der Welt, war die Führung durch das Parlamentsgebäude der Höhepunkt des Tages. Besonders beindruckend war die Besichtigung der Krone von König Stephan I., die Tag und Nacht von zwei Ehrengardisten bewacht wird.
Am eigentlichen Feiertag stand Europa im Mittelpunkt. Der Plenarsaal im Mezötúrer Rathaus
wurde am Vormittag zum Sitz eines europäischen Kinderparlaments. Die vier Weidaer Gymnasiasten hielten gemeinsam mit den anderen Teilnehmern ihren Vortrag in englischer Sprache. Alle jugendlichen Teilnehmer beantworteten Fragen zur Europäischen Union und stellten ihr Allgemeinwissen unter Beweis.
Am Nachmittag fand die Festveranstaltung zum Nationalfeiertag statt.
Alle Delegationen des Partnerschaftstreffens beteiligten sich an der Programmgestaltung. Die Weidaer trugen ein englisches und ein ungarisches Lied Janos Bacsi (Bruder Jakob) vor.
Es folgten verschiedene Freizeitangebote am Fluss Berettyó und ein Lichterfest mit selbstgebastelten Lampions der Mezötúrer auf ihrem Fluss.
Bürgermeister Beyer dankte den ungarischen Partnern für dieses außergewöhnliche Wochenende und würdigte die nunmehr seit 19 Jahren bestehende Städtepartnerschaft.
Er lud zum Gegenbesuch ein und schon zwei Wochen später konnte er sechs Mezötúrer zum 23. Weidschen Kuchenmarkt in der Osterburgstadt begrüßen.


Bürgermeister Zsolt Herczeg verabschiedet seinen Amtskollegen und die anderen Weidschen vor dem Rathaus in Mezötúr.


Mezötúrer und ihre europäischen Gäste vor dem Parlament in Budapest

The project « Gyermekfejjel az Unióról – Gyermekszájjal a Jövőről » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

Participation: The project involved 155 citizens, notably 8 participants from the city of Weida (Germany), 9 participants from the city of Maków Podhalański (Poland), 19 participants from the city of Arcuș (Romania), 15 participants from the city of Valea Crișului (Romania), 21 participants from the city of Novi Bečej (Serbia), 16 participants from the city of Blatná na Ostrove (Slovakia), 67 participants from the city of Mezőtúr (Hungary)

Location/ Dates: The event took place in Mezőtúr (Hungary), from 18/08/2016 to 21/08/2016

Short description:
The day of 18/08/2016 was dedicated to arriving at the venue of the meeting, to getting to know each other and to prepare for working together. The main event of the day, the welcome dinner offered a great opportunity for that.

The day of 19/08/2016 was dedicated to a visit to the building of Hungarian Parliament so as to show the participants how t he policy making processes work on a national and European level in an understandable and enjoyable way in order to help them understand, have an opinion about and later participate in said processes, as well as de monstrate to what extent the achievements of the EU can affect the well-being of people by showing them arou nd the capital of an EU member country. In the evening a networking event took place, at which the leaders of t he delegations could develop further professional and social contacts and had the opportunity to discuss ide as about further cooperation.

The day of 20/08/2016 was dedicated to acting out a plenary sitting in order to offer the participants an opportunity to express their views and thoughts about the EU policies and start a discussion about the future of Europe ; to the interaction betwe en different nations and different cultures within and outside the EU. The participants got to experience the jo y of volunteering by visiting a local animal shelter and helping abandoned animals. At the end of the day the hosts and the guests participated in a farewell dinner to celebrate the achievements of the meeting, the new conne ctions they established and the success of the project.

The day of 21/08/2016 was dedicated to the saying farewell to new friends and expressing hope that we will have the opportunity to cooperate in new international projects in the future and the intention of doing so.

A « Gyermekfejjel az Unióról – Gyermekszájjal a Jövőről » projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 155 állampolgár részvételével, akik közül 8 fő Weida (Németország), 9 fő Maków Podhalański (Lengyelország), 19 fő Árkos (Románia), 15 fő Sepsikö röspatak (Románia), 21 fő Törökbecse (Szerbia), 16 fő Sárosfa (Szlovákia), 67 fő Mezőtúr (Magyarország) lakosa.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Mezőtúr, Magyarország volt, 18/08/2016 és 21/08/2016 között

Részletes leírás:
18/08/2016-án a téma a találkozó helyszínére való megérkezés, az ismerkedés és a közös munkára való felkés zülés volt, melyre remek lehetőséget adott a nap főeseménye, az ünnepélyes nyitóvacsora.

19/08/2016-én a téma a magyar Parlament meglátogatása kapcsán a nemzeti és az uniós dönté shozatali folyamat bemut atása volt annak érdekében, hogy a részvevők megértsék ezeket a folyamatokat, véleményt tudjanak alkotni róluk, és befolyásolni is tudják azokat. Továbbá a fővárosban tett látogatás során bemutattuk, milyen kézzel foghat ó és láthatatlan, ám érezhető változásokat hozott az Unióhoz való csatlakozás egy ország és annak lako sai életéb en. Az est folyamán megrendezésre került egy networking rendezvény, melyen a de legációk vezetői tovább építhe tték szakmai és személyes kapcsolataikat, illetve megbeszélhették a további együttműködéssel kapcsolatos elkép zeléseiket.

20/08/2016-án a téma szakértő bevonásával és a kérdezési- valamint vitalehetőség biztosításával egy "mini plená ris ülés" megvalósítása volt, hogy könnyen megérthető, játékos és érdekes módon felkeltsük a gyerekek érdekl ődését az uniós politikák és döntéshozatali folyamatok iránt, illetve alkalmat teremtsünk a vélemények ütközt etésére és meghallgassuk az elképzeléseiket az Unió jövőjéről. Továbbá az önkéntesség jegyében elláto gattunk a helyi menhelyre, ahol a résztvevők az elhagyott állatokon segíthettek. A napot zenés búcsú vacsora zárta, melyen megünnepelték a találkozó eredményeit, az itt kialakult személyes és szakmai kapcs olatokat, és a projekt sikerét.

21/08/2016-én a téma az új barátoktól való búcsúzás volt, valamint a résztvevők kifejezték reményüket és szándékukat arra, hogy a jövőben új nemzetközi projektekben működhessenek együtt.